Layout og tilrettelægning af bøger

Westdesign designer, layouter og tilrettelægger professionelle bøger samt andre undervisningsmaterialer til forlag som Alinea, Alfabeta, Praxis mfl.
Det drejer sig om såvel elev- som lærerhenvendte materialer: grundbøger, træningshæfter, vejledninger, kopiark, interaktive pdf’er mm. og dækker årgangene fra børnehaveklasse til gymnasiet.
Der er tale om både enkeltudgivelser og hele systemer.

Jeg udformer design til brug for andres opsætning – eller jeg varetager hele processen fra design til aflevering til tryk.
Jeg udarbejder også illustrationer, fra enkle stregvignetter til mere komplekse naturfaglige illustrationer samt informationsgrafik, grafer og tabeller.