D’dansk til Børnehaveklassen

D’dansk-materialet til børnehaveklassen er med disse udgivelser rykket ned i 0. klasse og spænder nu fra børnehaveklassen til og med 6. klasse. Layoutet følger de generelle principper for systemet, men er på dette trin præget af at billedsiden fylder meget i forhold til tekstsiden.

Westdesign har designet principlayout, tilrettelagt samt tegnet vignetter og fremstillet ikoner og grafiske illustrationer.