Bogomslag til Nøglen

Nøglen er et grundbogssystem til FVU-dansk (Forberedende Voksenundervisning). Til hvert trin hører et teksthæfte teksthæfte med et nutidigt tekstudvalg samt et tilhørende opgavehæfte med opgaver, der lægger op til sproglig bevidsthed og refleksion.

I bogdesignet er der arbejdet med at gøre materialet indbydende og tilgængeligt for målgruppen:

I opgavehæftet er der lagt vægt på læsbarhed og overskuelighed og tydelige kategorier.

I teksthæftet er der (derudover) fokuseret på at bibeholde teksternes genremæssige egenart (avisartikel, magasinartikel, biografi mm.).

Se også materialet på Praxis’s hjemmeside:
https://praxis.dk/noeglen-opgavehaefte#tlt[1]=18975&tlt[2]=19139

Se øvrige bøger, som Westdesign har layoutet:
https://westdesign.dk/boeger/

Bogdesign af Nøglen, danskmateriale til FVU.