​Bogdesign og tilrettelægning af Nøglen, et grundbogssystem til FVU-dansk (Forberedende Voksenundervisning). Til hvert trin hører et teksthæfte med et nutidigt tekstudvalg samt et tilhørende opgavehæfte med opgaver, der lægger op til sproglig bevidsthed og refleksion.

I bogdesignet er der arbejdet med at gøre materialet indbydende og let tilgængeligt for målgruppen.

I opgavehæftet er der lagt vægt på læsbarhed, overskuelighed og tydelige kategorier.

I teksthæftet er der derudover fokuseret på at bibeholde teksternes genremæssige egenart (avisartikel, magasinartikel, biografi mm.).

Se også materialet på Praxis’s hjemmeside:
https://praxis.dk/noeglen-1-teksthaefte#

Se øvrige bøger, som Westdesign har layoutet:
https://westdesign.dk/boeger/