Fra kaos til kontrol henvender sig til ledelse, lærere og pædagoger i dagtilbuddene og i skolerne og handler om – ved hjælp af praksisnære redskaber – at genskabe arbejdsglæde hos de voksne og trivsel hos børnene, inden de bliver syge af deres hverdag. 
Bogen starter med teori og redskaber, herefter følger kapitler om teamets arbejde, børnegruppen og det enkelte barn samt samarbejdet med forældrene. Gennem hele bogen følger man i opdigtede cases de voksne Alice, Gitte og Lars i deres arbejde med de udfordringer, de oplever i 3.b.

Designet er baseret på, at bogen skal være overskuelig og indbydende med en klar hierarkisk struktur igennem hele bogen og de enkelte kapitler samt en tydelig opdeling af stoftyper.

Til layoutet er fremstillet forskellige tegninger:

  • de tre ‘karakterer’, der følger de eksemplariske cases fra den fiktive 3.b tegninger
  • tegninger af tværsnit og plansnit at hjernen og de dele, der er fokus på i bogen samt
  • en række diagrammer såvel som mere stemningsgivende illustrationer

Kunde: Akademisk forlag