Layoutet og tilrettelagt af Westdesign.

Et spændende nyt undervisningsmateriale fra forlaget alinea til børnehaveklassen er netop blevet færdigt og udgivet.
Materialet bruger cooperative learning-strukturer, udviklet af amerikaneren Spencer Kagan, til at skabe en dynamisk undervisning i den første bogstav- og ordindlæring,  i matematiske og naturfaglige begreber og sociale kompetencer. Alt sammen på en på én gang velorganiseret og legende måde, hvor børnene er aktive og medlevende!

Westdesign har layoutet og tilrettelagt materiale og har arbejdet med at gøre det både indbydende og lettilgængeligt i sin form. Se mere i Portfolio.

omslag_Cooperative_learning_BH_kl