30 26 44 80 jytte@westdesign.dk

Layout og tilrettelægning af undervisningsmaterialer

Westdesign layouter og tilrettelægger professionelle undervisningsmaterialer til forlag som alinea, Alfabeta, Akademisk Forlag, GO-forlag, djøf Forlag mfl. Det drejer sig om såvel elev- som lærerhenvendte materialer: grundbøger, træningshæfter, vejledninger, kopiark, interaktive pdf’er, IWB-materiale mm. og dækker årgangene fra børnehaveklasse til gymnasiet. Der er tale om både enkeltudgivelser og hele systemer.
Jeg kan udforme principlayout til brug for andres opsætning – eller jeg kan varetage hele processen fra principlayout til aflevering til tryk.
Jeg udarbejder også illustrationer, fra enkle stregvignetter til mere komplekse naturfaglige illustrationer samt grafer og tabeller.